Các CBCS tham gia tập huấn sẽ được trang bị kiến thức về công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng tại địa bàn cơ sở; công tác dân vận trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Qua đó, vận dụng hiệu quả các mặt công tác Công an với công tác dân vận tại địa bàn cơ sở; nắm bắt, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của tổ chức và công dân.

Khánh Bảo - Đức Lâm