Ngày 21/2, Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì hội nghị về tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Công an TP Cần Thơ sẽ tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại kho, nơi cất giữ, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ, bảo quản kỹ thuật định kỳ theo quy định; tiếp nhận, thu gom, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức và thường xuyên tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân.

Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả.

Ngọc Hậu