Cùng dự có, Đại tá Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc CATP Cần Thơ và đồng chí Trần Việt Trường - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, Đại tá Nguyễn Văn Thuận và các báo cáo viên nêu lên ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn.

Các đại biểu, đoàn viên thanh niên dự hội nghị. 
Đại tá Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc CATP Cần Thơ chia sẻ cùng các đoàn viên thanh niên.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an các đơn vị, địa phương được nghe chuyên đề “Lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong lực lượng CAND” và “Quán triệt tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đoàn viên thanh niên Công an TP Cần Thơ”.

Xác định lý tưởng cách mạng của thanh niên là tiếp tục phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Đặc biệt, đối với lực lượng CAND muốn thực hiện lý tưởng đó phải biết dựa vào dân, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, không quản ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hà Thảo – Quốc Hùng