Công an TP Cần Thơ thăm và tặng quà cho các vị chức sắc, sư sãi phật giáo Nam Tông.

Trong không khí thân mật, Đại tá Bùi Trọng Thế gởi lời chúc mừng, thăm hỏi về đời sống tinh thần, vật chất của đồng bào Khmer và các sư sãi. 

Động viên bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nhất là vai trò của các vị trụ trì, sư sãi, ban quản trị, achar các chùa và bà con dân tộc Khmer trong việc đảm bảo ANTT, tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng xã nông thôn mới.

Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.


Quốc Khánh