Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ và đông đảo các vị chức sắc, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, tăng ni phật tử, cùng bà con dân tộc Khmer của 17 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong năm 2015 và quý I năm 2016 tình hình kinh tế-xã hội của vùng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình khô hạn, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân... nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, kinh tế-xã hội của vùng tiếp tục phát triển.

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước thông qua Chương trình 135, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer tu học.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi toàn thể cán bộ sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với chính quyền địa phương vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua, học tập, lao động sản xuất, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 

Theo ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương xây dựng chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo giai đoạn 2016-2020.

Ban Chỉ đạo đã chủ trì tổ chức 67 cuộc tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo với trên 25.600 đại biểu tham dự; tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp lễ, Tết của đồng bào dân tộc; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc Khmer, tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc, đặc biệt là giữ gìn, phát huy phong tục tập quán, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, toàn vùng Tây Nam Bộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là về cơ sở hạ tầng nông thôn, thu nhập và đời sống của người dân mà đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer còn rất nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp so với nhu cầu xã hội...

PV (TTXVN)