Kết quả đấu tranh của tháng cao điểm phòng, chống ma túy so với tháng trước tăng 63 vụ, 69 đối tượng, lượng ma túy tăng 11,1kg heroin, 16kg ma túy dạng đá và hơn 25 nghìn viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt chỉ trong vòng hơn 1 tuần từ ngày 27-6 đến ngày 4-7-2018, Công tác tỉnh đã phá 5 chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ 8 đối tượng, thu 24,5 bánh heroin, 5kg ma túy dạng đá, 250 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K59...

Việc khám phá thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy của Công an Nghệ an đã được Bộ Công an, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Công tác cai nghiện ma túy được triển khai bài bản, kiên trì nên đã thu được nhiều kết quả tích cực. Công an các đơn vị, địa phương đã lập 140 hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc, tổ chức đưa 112 người nghiện đi cai nghiện tại 08 trung tâm cai nghiện trên toàn tỉnh, tổ chức cai nghiện cộng đồng cho 182 người nghiện ma túy.

Số lượng heroin và ma túy đá trong 2 chuyên án mà lực lượng CANA thu giữ được trong tháng cao điểm phòng, chống ma túy.

Về khó khăn trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: tình hình tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều đường dây lớn từ Lào vào Nghệ an; các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả quyết liệt khi bị vây bắt.

Trong thời gian tới, ngoài thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là trong tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh; xây dựng các mô hình, điển hình về phòng, chống ma túy, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đức Vũ