Vào đúng giờ Tý đêm 14 tháng giêng âm lịch (tức ngày 18-2), lễ khai Ấn Đền Trần xuân Kỷ Hợi sẽ diễn ra tại Đền Trần, phường Lộc Vượng, TP Nam Định.

Để đêm khai ấn diễn ra trang nghiêm, an toàn, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định quyết định tăng cường hơn 2.000 CBCS tham gia bảo vệ ANTT.

Công an tỉnh Nam Định quyết định tăng cường hơn 2.000 CBCS tham gia bảo vệ lễ khai ấn Đền Trần 2019.

8h sáng ngày 17-2 tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch, hơn 2.000 CBCS được tăng cường gồm công an, quân sự, công an xã, bảo vệ dân phố đã tập trung tại Đền Trần nhận nhiệm vụ.

Hơn 2.000 CBCS này sẽ tạo thành 5 vòng, 23 chốt bảo vệ an toàn cho đêm khai Ấn. Nhiệm vụ của từng vòng, từng chốt bảo vệ được phân công cụ thể. 

Từ 18h ngày 18/2 tức ngày 14 tháng giêng âm lịch, hơn 2.000 CBCS được tăng cường sẽ thường trực 100% tại Đền Trần để triển khai phương án đảm bảo ANTT đêm khai Ấn. Đến khi có lệnh của Ban tổ chức mới được rút quân.

Hơn 2.000 CBCS này sẽ tạo thành 5 vòng, 23 chốt bảo vệ an toàn cho đêm khai Ấn. 

Ngoài tăng cường thêm lực lượng làm công tác bảo vệ, những phương tiện như lưới B40, barie và cọc tre cũng được tăng cường để thiết lập tuyến đường an ninh, đảm bảo giao thông được thông suốt.

Đến thời điểm này có thể khẳng định, tỉnh Nam Định đã sẵn sàng cho Lễ khai ấn Đền Trần xuân Kỷ Hợi thành công tốt đẹp.

Bích Mận