Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, BCĐ 09 các huyện, thành phố; đại diện các doanh nghiệp, nhà trường, đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” (2014 - 2019). 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tình hình an ninh trật tự trong cơ quan cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, đời sống của cán bộ công chức, viên chức, lao động được cải thiện, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, là động lực giúp cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm cho 115 cơ quan, doanh nghiệp và trường học; Tuyên truyền phòng chống ma túy với 241 cuộc , thu hút 29.337 lượt người tham gia; Tổ chức gần 100 lớp tập huấn về phòng chống mua bán người, tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em; Duy trì và xây dựng 59 mô hình về phòng, chống tội phạm, TNXH như  Mô hình “Cơ quan tự quản về ANTT”; “Tổ an ninh công nhân”; “Đơn vị dân vận khéo tự quản về ANTT”; “Nhà trường tự quản về ANTT”; “Nhà trường an toàn không ma túy”...

Nhờ vậy, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã phối hợp với lực lượng Công an và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại tố cáo, tụ tập đông người trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Hồng Tuyến Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao giấy khen cho 9 tập thể tiêu biểu.

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua (2014 - 2019), đã có 5 cơ quan, 4 doanh nghiệp nhận được Cờ thi đua; 10 đơn vị được nhận Bằng Khen của Bộ Công an; 39 đơn vị được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 268 đơn vị được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hòa Bình đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể, 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”.

Ngô Thủy - Nguyễn Hùng