Phát biểu khai mạc và đánh giá công tác phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trong thời gian qua, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, trong những năm qua, sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an TP Hà Nội trong công tác tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền để đưa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, cũng như triển khai thực hiện các chính sách về đảm bảo ANTT đã đạt được những kết quả thiết thực.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương  phát biểu khai mạc tại Hội nghị ký quy chế phối hợp

Công an TP Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thường xuyên, kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ANTT; chủ động đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp hữu hiệu trong bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để xảy ra bị động, bất ngờ; đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Hai bên cũng phối hợp tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và các cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo hướng dẫn công tác đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực chính trị - tư tưởng, văn hóa –xã hội và thông tin tuyên truyền; thường xuyên nắm tình hình và nghiên cứu dư luận xã hội để chỉ đạo và tổ chức đấu tranh với các quan điểm sai trái, uốn nắn nhận thức lệch lạc, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, phản động và tích cực đấu tranh chống âm mưu và hoạt động ‘ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn tình trạng “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kịp thời định hướng báo chí tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương trong công tác đảm bảo ANTT…

Giám đốc Công an TP Hà Nội Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy  Nguyễn Văn Phong ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng khẳng định, Hội nghị ký kết này chính là hoạt động thiết thực nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin tuyên truyền;  tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Công an TP Hà Nội và Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, toàn dân và toàn quân Thủ đô đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ANTT.

Tâm Phạm