Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức Bộ máy của Công an tỉnh Hà Giang gồm 26 đơn vị cấp phòng, giảm 4 phòng so với tổ chức bộ máy  hiện tại. 

Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao Quyết định và tặng hoa các đồng chí tại buổi lễ. Ảnh: Phương Thúy

Công bố Quyết định của Bộ Công an về hưởng chế độ chính sách nghỉ chờ hưu cho các đồng chí theo quy định và các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bố trí, điều động lãnh đạo chỉ huy và cán bộ các đơn vị theo mô hình mới với chức năng, nhiệm vụ được giao theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi lễ Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã trao Quyết định và tặng hoa, chúc mừng các đồng chí vừa nhận quyết định.
Trung Thực