Trong ngày 20 và 21/3, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Công an các  huyện Đắk Glong, Tuy Đức, Đắk Song và Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động 56 cán bộ Công an chính quy đến nhận công tác và đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các xã trên địa bàn.

Trong đó có 10 đồng chí được điều động đến nhận công tác và đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 4 xã (Quảng Sơn, Đắk Ha, Đắk R’măng và Quảng Hòa) thuộc huyện Đắk G’long; 23 đồng chí được điều động đến nhận công tác và đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 6 xã (Quảng Trực, Đắk Ngo, Đắk R’tih, Quảng Tâm, Quảng Tân và Đắk Buk So) thuộc huyện Tuy Đức; 19 đồng chí được điều động đến nhận công tác và đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 6 xã (Nam Bình, Đắk N’drung, Trường Xuân, Đắk Mol, Thuận Hạnh và Thuận Hà) thuộc huyện Đắk Song và 4 đồng chí được điều động đến nhận công tác và đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại xã Cư K’nia, huyện Cư Jút.

– Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã Cư K’nia.

Tính đến nay, Công an huyện các Đắk G’long, Tuy Đức, Đắk Song và Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành việc điều động cán bộ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại tất cả các xã trên địa bàn.

Như vậy, với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tính đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành việc điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 60/60 xã, đạt tỷ lệ 100%.

Để đạt được những kết quả trên, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương; Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố nỗ lực, vượt khó, tích cực tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện Đề án theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an huyện Krông Nô trao quyết định cho các đồng chí được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Tuy bước đầu còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện, địa bàn công tác, nhưng khi xuống cơ sở, lực lượng Công an chính quy đã từng bước phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, quần chúng nhân dân tin yêu.

Minh Quỳnh