Đồng thời, tuyên truyền thủ đoạn tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm cố ý gây thương tích, giết người vì nguyên nhân xã hội, hành vi khai thác cát trái phép dọc tuyến sông Sài Gòn, các bến đò; tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và tờ rơi phòng ngừa dịch COVID-19…
Cán bộ, chiến sỹ tích cực tuyên truyền thủ đoạn tội phạm cho người dân
Đức Mừng