Đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Trong năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền được thực hiện tốt, kịp thời. Các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã tăng cường tuyên truyền về các đợt ra quân tấn công tội phạm, chuyển hoá địa bàn, nêu lên các phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là đối với tội phạm tín dụng đen, tội phạm lừa đảo qua mạng; công tác phòng chống tội phạm ở các địa bàn trọng điểm, góp phần cho sự phát triển của địa phương. Thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gương người tốt việc tốt trong và ngoài lực lượng CAND...
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Dịp này, Công an tỉnh Bình Dương đã khen thưởng 26 tập thể, cá nhân (trong đó có Đại úy Nguyễn Đức Mừng, phóng viên Báo CAND, Cục Truyền thông CAND), vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền giữ gìn ANTT và xây dựng hình ảnh lực lượng CAND.

D.Anh