Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 nêu rõ: Về công tác xây dựng phong trào, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH được đẩy mạnh tới bản, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển mới, từng bước khắc phục những biểu hiện hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất hơn…
Thiếu tướng Ma Văn Lả phát biểu tại Hội nghị.

Sau 5 năm việc triển khai Thông tư 23 ở các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều gương quần chúng nhân dân tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả. 

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an tặng 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện, xã làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc với các giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế tại địa phương...

Để thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, Thiếu tướng Ma Văn Lả nhấn mạnh: Năm 2018, dự báo diễn biến tình hình thế giới, khu vực phức tạp, khó lường, tác động đến công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước cũng như trên địa bàn tỉnh. 

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức đã biểu dương, trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an tặng 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 3 tập thể, 2 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an; trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 55 tập thể, 45 cá nhân có thành tích trong tham mưu và thực hiện quy định của Bộ Công an về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”, giai đoạn 2012 – 2017 và có thành tích xuất sắc trong Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.
Thảo Vy