Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CA Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị. 

Cùng dự Hội nghị, còn có các đồng chí trong Đảng ủy CA Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và một số sở, ngành liên quan...

Thượng tướng Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CA Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thông báo đánh giá tình hình và những chủ trương, định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trên địa bàn Thủ đô, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá thẳng thắn kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô thời gian qua; nêu lên những vấn đề còn tồn tại và các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để thống nhất trong đánh giá tình hình, xác định chủ trương, phương hướng trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CA Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm và đồng chí Hoàng Trung Hải cùng khẳng định sự phối hợp thường xuyên, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy CA Trung ương và Thành ủy Hà Nội thời gian qua là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của Thủ đô và của cả nước.

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn Thủ đô gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thượng tướng Tô Lâm, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng ủy CA Trung ương và Thành ủy Hà Nội cần tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trên địa bàn thành phố; công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Hà Nội phải được đặt ra ở mức độ cao nhất.

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và bảo đảm TTATXH. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Đảng ủy CA Trung ương mong muốn và tin tưởng, với phương châm phối hợp “Chủ động, trách nhiệm, đồng bộ, hiệu quả”, mối quan hệ gắn bó giữa Thường vụ Đảng uỷ CA Trung ương và Ban Thường vụ Hà Nội tiếp tục phát triển, công tác phối hợp giữa hai đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn Thành phố; tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống.

Tại Hội nghị, để ghi nhận đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 12-9-2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.


Trần Xuân