Trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng về công tác công an năm 2019; cán bộ, chiến sỹ Cục KH&TC đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác 6 tháng đầu năm, nổi bật là: Báo cáo lãnh đạo Bộ duyệt phân bổ ngân sách, giao dự toán đúng thời gian quy định, đảm bảo kinh phí đáp ứng các yêu cầu chi tiêu thường xuyên, đột xuất phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an; trong đó đã ưu tiên đầu tư trang bị phương tiện hiện đại cho lực lượng Công an cấp huyện và thực hiện chủ trương chính quy Công an xã.

Chủ động làm việc với cơ quan chức năng của Nhà nước đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất phân bổ dự phòng 100% kế hoạch 2016 - 2020, bổ sung từ nguồn dự phòng chung của nhà nước cho các dự án quan trọng, cấp bách cần thực hiện ngay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Trong công tác tiếp nhận và cấp phát ngân sách năm 2019, thường xuyên chủ động bám sát chỉ tiêu dự toán được giao để tham mưu kịp thời với Bộ trong quản lý, điều hành ngân sách năm. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định nâng lương đối với Thiếu tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả Cục KH&TC đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhất trí với những kiến nghị, đề xuất và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của Cục KH&TC.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Cục KH&TC thực hiện trong thời gian tới: Đảng ủy, lãnh đạo Cục có kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hiện có, rà soát, phân loại, đánh giá về ý thức, trách nhiệm trong công việc, đồng thời tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao.

Tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo ngân sách có trọng tâm, trọng điểm; phân loại, xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư; quản lý, cấp phát kinh phí chặt chẽ; thực hiện nghiêm túc quy chế công khai, dân chủ trong quản lý tài chính, tài sản. Tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ đối với công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước để tạo sự minh bạch trong chi tiêu ngân sách.

Rà soát lại toàn bộ các đề án, dự án chậm quyết toán, xác định rõ trách nhiệm, vướng mắc, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ và Công an các địa phương để tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ hướng giải quyết. 

Đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định về chủ trương đầu tư, sớm báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ phê duyệt để giải ngân vốn theo quy định niên độ tài chính; phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong Công an nhân dân… Chủ động sáng tạo, nỗ lực, cố gắng hơn nữa để lĩnh vực KH&TC Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Quyết định nâng lương đối với Thiếu tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục KH&TC.

PV