Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy CATƯ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ CATƯ về việc thành lập Đảng bộ Cục Kế hoạch và Tài chính trực thuộc Đảng uỷ CATƯ; chỉ định BCH Đảng bộ Cục Kế hoạch và Tài chính gồm 15 đồng chí, BTV Đảng uỷ Cục gồm 5 đồng chí.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đồng chí trong BCH Đảng ủy Cục Kế hoạch và tài chính.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Đảng bộ Cục Kế hoạch và Tài chính cần đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng Đảng bộ Cục và các tổ chức Đảng trực thuộc thật sự trong sạch, vững mạnh. 

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác cán bộ là khâu quyết định, Đảng uỷ Cục Kế hoạch và Tài chính phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, thống nhất về ý chí, hành động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Đảng bộ Cục cần sớm ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy Cục, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên BTV Đảng ủy Cục theo từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể. 

Tất cả các chủ trương, kế hoạch khi tham mưu cho Lãnh đạo Bộ cần phải được thảo luận, bàn bạc, thống nhất trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục và BCH Đảng bộ, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công tâm, hiệu quả, gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong công tác tham mưu về kế hoạch, tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tin tưởng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng bộ Cục Kế hoạch và Tài chính, phát huy truyền thống, cán bộ, Đảng viên Cục Kế hoạch và Tài chính sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tâm Phạm