5 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tổ chức bộ máy phụ nữ Cảnh vệ từng bước được củng cố, kiện toàn; hội viên phụ nữ luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thiên chức của người phụ nữ.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Nguyễn Thanh Hà tặng hoa chúc mừng BCH Hội phụ nữ Cảnh vệ nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Hà chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Hội phụ nữ các cấp và toàn thể hội viên phụ nữ Cảnh vệ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm Hội phụ nữ BTL Cảnh vệ cần tập trung thực hiện.

Trong đó, nêu rõ: Hội cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho hội viên, không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện để chị em phát huy khả năng cao nhất của mình, đóng góp cho đơn vị và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới...

Trần Xuân