Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học – kỹ thuật được trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn, các đơn vị trực thuộc đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ để CBCS có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Phạm Quốc Cương chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học – kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đơn vị trực thuộc đã bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công và các nhiệm vụ đột xuất khác. Các vụ việc xảy ra liên quan đến mục tiêu bảo vệ đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định… Đảng bộ và các Chi bộ đều đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 tiêu chí phấn đấu. 

Theo đó, hàng năm 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ Trung đoàn luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu biểu quyết về các nội dung trong chương trình Đại hội.

Không có đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý hình sự hoặc khai trừ khỏi Đảng, không có cấp uỷ viên hoặc cán bộ chủ chốt vi phạm để phải xử lý kỷ luật...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học – kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu gồm 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ IX…

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh CSCĐ khẳng định, đây là Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội đầu tiên, được Bộ Tư lệnh CSCĐ lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ, thành công của Đại hội điểm sẽ góp phần vào thành công của Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Bộ Tư lệnh.

Thời gian tới, Trung tướng Phạm Quốc Cương yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học - kỹ thuật thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ.

Vũ Linh