Trước anh linh Chủ tịch Hồ chí Minh kính yêu, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định đã kính cẩn báo cáo với Bác về những thành tích mà lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô đã đạt được.

Trải qua chặng đường 5 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định Cùng CBCS Cảnh sát PCCC báo công dâng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định thay mặt lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô xin hứa, CBCS lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô sẽ ra sức thi đua, sống, chiến đấu, học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác, lấy 6 điều Bác dạy lực lượng CAND và 4 điều Bác dạy lực lượng Cảnh sát PC&CC làm kim chỉ nam trong mọi hành động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô giao phó. 

Chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước và Thủ đô.

M.Hiền