Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng ủy Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, tạo hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát PCCC trong lòng nhân dân, tiền đề để Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ trong sạch, vững mạnh, chính quy hiện đại. 

Phong trào thi đua Vì ANTQ được phát động gắn với phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. 

Hình thức thi đua có nhiều đổi mới, phong phú, sáng tạo, sát hợp với đặc điểm, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. 

Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã phát động 8 đợt thi đua đặc biệt, với nhiều mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả thiết thực. Tổ chức tốt diễn đàn “Cảnh sát PCCC lắng nghe ý kiến nhân dân”, triển khai mô hình 12/1 ở các phường, xã, thị trấn, khu dân dân thu hút được sự chú ý, tham gia của người dân. 

Từ đó, tạo ra bước chuyển biến mới trong phong trào toàn dân PCCC. Đảng ủy Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, 4 năm liền được Thành ủy công nhận đạt trong sạch, vững mạnh. 

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã tác động tích cực tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

Văn Vĩnh