Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID; Quyết định số của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tạm đình chỉ các hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch COVID; các văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Huyện ủy, UBND huyện Bình Xuyên về công tác phòng chống dịch bệnh, Công an huyện Bình Xuyên đã chủ động tham mưu các cấp chính quyền địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của cấp trên.

Công an huyện Bình Xuyên đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Đồn CA Khu Công nghiệp Bá Thiện, Công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ công tác rà soát, các tổ tuần tra lưu động, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và địa bàn cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ để rà soát, thống kê các cơ sở nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, cơ sở cho thuê lưu trú; các trường hợp là người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh từ 8/3/2020 đã đến hoặc đi qua vùng có dịch đến địa bàn huyện Bình Xuyên nhưng chưa áp dụng biện pháp cách ly; các trường hợp ở Bệnh viện Bạch Mai từ 10/3/2020 và số người đã tiếp xúc gần với các trường hợp đó; các trường hợp đã đến nơi mà bệnh nhân số 237 (quốc tịch Thụy Điển) đến khám và chữa bệnh và số người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

 Các Tổ tuần tra lưu động đã tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; nhắc nhở các trường hợp tập trung đông người, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, các hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định tại Nghị định số 176/2013-NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Kết quả, Công an huyện Bình Xuyên đã lập biên bản xử lý 2 trường hợp đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng quán phải tạm đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; lập biên bản và xử phạt hành chính 73 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

An An