Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CA tỉnh Tây Ninh, cho biết: Bố trí CA chính quy đảm nhiệm các chức danh CA xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của Bộ CA, nhằm xây dựng tổ chức bộ máy Bộ CA tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở.

 Đây là những cán bộ, chiến sỹ đã được đào tạo nghiệp vụ tại các trường CAND và có kinh nghiệm qua thực tiễn công tác, trong đó có nhiều đồng chí giữ chức vụ chỉ huy cấp đội, phó trưởng Công an phường. 

Cán bộ, chiến sỹ tham gia lớp bồi dưỡng
T.Lực