Toàn cảnh lớp học.

Tham gia lớp Bồi dưỡng đợt này có 125 học viên là cán bộ, chiến sĩ công tác tại các phòng thuộc Công an tỉnh; Công an các huyện, thành phố, thị xã. Trong thời gian 18 ngày (từ 9/3 – 27/3/2020), các học viên sẽ được các giảng viên thuộc Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, Bộ công an và các báo cáo viên thuộc Công an tỉnh Lào Cai truyền đạt 23 chuyên đề về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo; công tác phòng cháy, chữa cháy; Công tác xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Công an nhân dân; công tác phòng, chống một số tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ở địa bàn cơ sở…

Thực hiện Đề án 106 của Bộ Công an về tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay Công an tỉnh Lào Cai đã điều động 130 đồng chí Trưởng công an xã, thị trấn, 24 đồng chí Phó Công an xã và 148 Công an viên tại 130 xã, thị trấn, đạt 100% các xã, thị trấn thuộc diện  phải bố trí.

Đại tá Nguyễn Văn Thịnh phát biểu chỉ đạo tại lớp học.

Phát biểu tại lễ Khai giảng, Đại tá Nguyễn Văn Thịnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai yêu cầu các học viên khi tham gia lớp học cần chấp hành nghiêm túc quy định của lớp học. Tập trung nêu cao tinh thần, ý thức trong học tập, nắm vững kiến thức chuyên môn, từng bước nâng cao trình độ chính trị; vận dụng hiệu quả thực tiễn phù hợp với địa bàn công tác.

Thanh Tuấn