Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì buổi lễ. Khóa học được tổ chức thực hiện theo chương trình của Bộ Công an; đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là những nhà giáo, nhà khoa học, các tướng lĩnh, chuyên gia tâm huyết, trách nhiệm.

Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND với các học viên.

Tham gia Lớp bồi dưỡng là các đồng chí đã đang giữ chức danh Trưởng phòng và tương đương tại công an các đơn vị, địa phương trên cả nước. Trong quá trình học tập, các học viên của Lớp lồi dưỡng đã được tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Công an thành phố Hải phòng, giúp các học viên tiếp thu, lĩnh hội thêm kinh nghiệm quý từ công an địa phương, qua đó rút ra được những giá trị, vận dụng thiết thực vào quá trình công tác tại đơn vị mình sau khi trở về đơn vị, địa phương công tác.

Kết quả, 97 học viên của Lớp Bồi dưỡng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng và nhận chứng chỉ.

PV