Đây là lớp bồi dưỡng được thực hiện theo Hiệp định hợp tác về đào tạo giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Trong thời gian học tập 3 tháng tại Việt Nam, các học viên sẽ được nghiên cứu các chương trình tương đối toàn diện về nghiệp vụ Cảnh sát giao thông đường bộ và nghiệp vụ Cảnh sát hành chính do các giảng viên giàu kinh nghiệm và có chuyên môn sâu của Học viện trực tiếp giảng dạy.

Đại diện Ban giám đốc Học viện CSND trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Trong đó, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giao thông đường bộ có 6 chuyên đề và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính có 9 chuyên đề. Bên cạnh những vấn đề lý luận trên lớp, Học viện cũng sẽ mời các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn để trao đổi, tọa đàm với học viên.

Ngoài ra, Học viện sẽ tạo điều kiện để các học viên được tham quan các danh lam thắng cảnh của Việt Nam, thực tế tại một số đơn vị thực tiễn để học viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Huyền Thanh