Khóa học kéo dài trong 3 tháng với sự tham gia học tập của 70 học viên là cán bộ Bộ Nội vụ Campuchia. Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi kiến thức với các chuyên đề: bồi dưỡng nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; nghiệp vụ Cảnh sát kinh tế; nghiệp vụ Cảnh sát điều tra xét hỏi về hình sự.
Lãnh đạo Học viện CSND chụp ảnh lưu niệm với các học viên Bộ nội vụ Campuchia.

Học viện sẽ cử những giảng viên và mời báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giảng dạy, trao đổi và tọa đàm với các học viên.

Ngoài ra, Học viện sẽ tạo điều kiện để các học viên được tham quan các danh lam thắng cảnh của Việt Nam, thực tế tại một số đơn vị và sẽ tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Thu Hà