Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho Cảnh sát PCCC là một chủ trương và yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với Bộ Công an và cũng là nhiệm vụ bắt buộc theo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Thông qua các lớp bồi dưỡng này nhằm trang bị cho cán bộ Cảnh sát PCCC các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương kiến thức cơ bản, thiết thực nhất về quốc phòng và an ninh, giúp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh, chỉ huy…
Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Đây là dịp cán bộ Cảnh sát PCCC nghiên cứu học tập, nắm bắt các hệ thống kiến thức về quốc phòng và an ninh, từ đó làm cơ sở để vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu. Các cán bộ Cảnh sát PCCC cần nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian học tập, cập nhật những thông tin bổ ích, gắn lý luận với thực tiễn của cơ quan, đơn vị để vận dụng vào việc học tập đạt kết quả cao.
Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh phát biểu tại buổi lễ khai giảng

Trước đấy, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương, sĩ quan có cấp bậc quân hàm Thượng tá là cán bộ Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

M.Hiền