Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự, phát biểu tại buổi Lễ và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huy hiệu 30 tuổi đảng cho lãnh đạo Cục Đối ngoại

Chúc mừng các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Đối ngoại, Bộ Công an, vinh dự được đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước, của Ngành và nhân dân về sự đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và các đồng chí trong Đảng ủy Cục Đối ngoại, Bộ Công an tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên, của chiến sĩ CAND và bề dày kinh nghiệm của mình tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sai trái và các luận điệu, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; là nhịp cầu nối để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo.


Khổng Hà