Tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của ngài Saleh Abidi trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Iran nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Iran nói riêng. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam sẽ tích cực tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ qua hữu quan Iran trên những lĩnh vực như trao đổi thông tin về các loại tội phạm, dẫn độ tội phạm, đào tạo cán bộ… 

Bộ trưởng Tô Lâm chúc ngài Đại sứ thành công trong nhiệm kỳ công tác, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Iran.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Saleh Abidi tại buổi tiếp.

Đại sứ Saleh Abidi nhấn mạnh, đối với Iran, Việt Nam là quốc gia có vai trò quan trọng, là biểu tượng của lòng dũng cảm, đấu tranh kiên cường vì độc lập tự do của nhân dân, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là những biểu tượng truyền cảm hứng cho nhân dân Iran. 

Nhấn mạnh vai trò của Bộ Công an Việt Nam, ngài Đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Iran.

* Tại buổi tiếp Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác cùng có lợi với Palestine; khẳng định lập trường trước sau như một của Việt Nam là ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì các quyền dân tộc cơ bản của mình. 

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với sự hiểu biết và gẳn bó sâu sắc với Việt Nam, ngài Đại sứ tiếp tục đóng góp hiệu quả vào việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Palestine.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Saadi SalaMa tại buổi tiếp.

Đại sứ Saadi SalaMa mong muốn thời gian tới quan hệ Việt Nam - Palestine tiếp tục được thúc đẩy; khẳng định, trên cương vị mới, sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng phát triển.

* Tại buổi tiếp Đại sứ Qatar tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Qatar đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Qatar nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Qatar nói riêng. Bộ trưởng Tô Lâm chúc ngài Đại sứ thành công trong nhiệm kỳ công tác, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Qatar.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Mohamed Ismael Al-Emadi tại buổi tiếp.

Đại sứ Mohamed Ismael Al-Emadi bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Qatar nói riêng, ngày càng phát triển.

Khổng Hà