Cùng dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà văn Việt Nam; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Công an cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của NXB CAND qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Trình bày báo cáo tại buổi lễ, Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng biên tập NXB CAND cho biết, trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, từ những ngày đầu được thành lập, trước tình hình đất nước gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại, mặc dù NXB CAND chịu nhiều thiếu thốn cả về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, song lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã đồng cam, cộng khổ, tìm mọi biện pháp khắc phục, giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động xuất bản. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên NXB CAND đã đạt được trong suốt 35 năm xây dựng và trưởng thành. 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, hơn 35 năm qua, NXB CAND đã có nhiều cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ các chủ trương, biện pháp quản lý xuất bản trong ngành Công an; kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về nâng cao chất lượng công tác xuất bản trong CAND. 

Chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm của NXB CAND không ngừng được nâng lên, cung cấp cho lực lượng Công an và xã hội khối lượng lớn thông tin, kiến thức trên nhiều lĩnh vực chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, văn học, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân; trong đó, có những ấn phẩm là những công trình lý luận chính trị, khoa học có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ huy của lãnh đạo Công an các cấp…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của NXB CAND.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng xuất bản, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu NXB CAND cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Nâng cao nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò xuất bản là một công cụ sắc bén, phục vụ đắc lực cho cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; là một bộ phận của cách mạng tư tưởng và văn hóa; công tác xuất bản phải đi sâu vào quần chúng, phục vụ đúng đối tượng và phải góp phần tích cực vào việc chiếm lĩnh trận địa tư tưởng và văn hóa...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định Huân chương Lao động hạng Ba cho NXB CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, NXB CAND cần nghiên cứu, mở rộng kênh phát hành, tập trung vào công tác xuất bản sách điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, phân khúc thị trường để định hướng hoạt động phát hành trong giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu đưa sách điện tử NXB CAND sớm trở thành một trong các hệ thống sách điện tử hàng đầu của cả nước, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ đạo, NXB CAND cần xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của NXB CAND; đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đủ về số lượng, chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên vững về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn nút khai trương Hệ thống sách Điện tử NXB CAND.

Cuối cùng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, NXB CAND cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng xây dựng kế hoạch xuất bản sát với nhiệm vụ chính trị; tích cực nghiên cứu, phối hợp với cơ quan quản lý, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với đặc thù của lực lượng CAND để thực hiện Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được Chính phủ phê duyệt; tập trung tháo gỡ các khó khăn về điều kiện hoạt động của NXB CAND theo Luật Xuất bản và các văn bản pháp lý có liên quan. 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt Tổng cục Chính trị CAND và toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên NXB CAND, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười tin tưởng và mong muốn rằng, với truyền thống 35 năm xây dựng và trưởng thành, không ngừng phát huy những thành quả mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ NXB CAND đã tạo dựng nên, Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên NXB CAND sẽ đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng biên tập NXB CAND phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định và gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của NXB CAND và nhấn nút khai trương Hệ thống phát hành sách Điện tử NXB CAND.

Cảnh Vũ