Theo đó, thực hiện theo đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Công an Quảng Bình đã điều động, bố trí 461 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 130 xã, thị trấn trên địa bàn 8 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh. Đợt 1,2,3 (từ tháng 9-2019 đến tháng 1-2020), Công an Quảng Bình điều động 312 đồng chí về công tác tại 89 xã, thị trấn.

Qua hơn 6 tháng triển khai đề án, các CB, CS được điều động đã khắc phục khó khăn, phát huy trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, chủ động nắm tình hình, giải quyết các vấn đề nổi lên ở cơ sở; bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Đợt 4, trong tháng 2-2019, Công an Quảng Bình tiếp tục triển khai 149 CB, CS về 51 xã, 1 thị trấn còn lại. Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị các cán bộ được điều động cần phát huy trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phát huy trình độ, năng lực, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng thời, mong muốn, cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm bố trí trụ sở, nơi làm việc và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để CB, CS Công an chính quy thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các CB, CS cần nỗ lực để bảo đảm ANTT trong mọi tình huống, góp phần xây dựng thế trận bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

S.Lam