Khóa bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã có 266 học viên, chia thành 2 lớp. Từ ngày 18-11 đến 27-12-2019, học viên được các báo cáo viên truyền đạt chuyên đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của lực lượng Công an xã; nghiệp vụ quản lý nhà nước về ANTT ở cơ sở. 

Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao quyết định điều động 130 cán bộ Công an chính quy xuống xã.

Qua đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng công an xã ở địa phương. Kết quả, 100% học viên hoàn thành chương trình khoá tập huấn. Trong đó, 3 đồng chí xếp loại xuất sắc, 28 đồng chí xếp loại giỏi; 142 đồng chí xếp loại khá. 

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã cho các đồng chí học viên. Đồng thời công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động 130 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nguyệt My - Huyền Mỹ