Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Cụ thể, đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai bảo vệ tuyệt đối an toàn 1.244 cuộc hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước; 76 cuộc mít tinh, hội nghị, lễ hội quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức, 29 đoàn khách cấp cao quốc tế đến Việt Nam, trong đó có 12 đoàn Nguyên thủ Quốc gia; tổ chức điều hành hàng nghìn lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đón, hướng dẫn an toàn 1.159.486 lượt khách vào Lăng viếng Bác và thăm quan Khu di tích lich sử - văn hóa Ba Đình… 

Những thành tích trên đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng đơn vị cấp cơ sở đã có thành tích xuất sắc.

Qua đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 tập thể; Bộ Công an trao Cờ thi đua tặng 1 tập thể và Bằng khen tặng 8 tập thể, 1 cá nhân; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao Giấy khen tặng 56 tập thể và 342 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích, kết quả mà Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. 

Sau khi điểm lại một số tình hình trong nước và quốc tế, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị tập thể cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần tiếp thu tinh thần ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị triển khai Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 yêu cầu đặt ra đối với tình hình an ninh, trật tự, nhất là đối với công tác cảnh vệ. 

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an trong công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, bảo đảm hợp lý, đúng trình độ, đúng năng lực sở trường…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục chủ động thu thập thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, ngành, Công an các đơn vị, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. 

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tác phong công tác và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ; đề cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, nêu gương từng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. 

Tích cực tham mưu triển khai thi hành Luật Cảnh vệ và tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Cảnh vệ trong CAND. Rà soát, đánh giá lại tiến độ, hiệu quả sử dụng các đề án, các dự án trong vấn đề đầu tư từ trước đến nay...

Quang Minh