Hội nghị AMMTC 14 với chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia” là sự kiện đối ngoại quan trọng trong năm của Bộ Công an. Thành công của hội nghị sẽ góp phần vào thành công chung của năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam; khẳng định vai trò, trách nhiệm quốc tế, cam kết chính trị mạnh mẽ và chủ động, tích cực của Bộ Công an trong hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. 

Hội nghị sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trong hai ngày 25 và 26/11/2020.

Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại - đơn vị được giao chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị, đã báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị về nội dung, lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế và công tác tuyên truyền Hội nghị. Trong đó, đã xây dựng 8 thông điệp cấp cao của Bộ trưởng Bộ Công an; hoàn thiện sáng kiến thiết lập kênh liên lạc trực tiếp (DCL) cấp Bộ trưởng trong cơ chế AMMTC và xây dựng 20 dự thảo văn bản phục vụ hội nghị. 

Đại diện các Cục trực thuộc Bộ là thành viên ban tổ chức hội nghị gồm: Văn phòng Bộ, Cục An ninh mạng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Kế hoạch và Tài chính, Cục Viễn thông và cơ yếu, Cục Y tế, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, và Công an TP Hà Nội đã báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công liên quan công tác chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị kỹ thuật, y tế, truyền thông, bảo đảm an ninh… hội nghị.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đơn vị trong quá trình chuẩn bị tổ chức hội nghị của thường trực ban tổ chức là Cục Đối  ngoại và các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đề nghị thành viên ban tổ chức, tổ giúp việc tiếp tục bám sát Kế hoạch tổ chức hội nghị để triển khai tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao.

Cục Đối ngoại chịu trách nhiệm chủ trì, điều phối các hoạt động chuẩn bị phục vụ hội nghị, định kỳ báo cáo tiến độ lên ban tổ chức. Các công tác chuẩn bị phải được bảo đảm một cách tốt nhất trên các mặt nội dung: tuyên truyền, an ninh-y tế, lễ tân- hậu cần để tổ chức thành công hội nghi, khẳng định vị thế, uy tín của Bộ Công an Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.


Khổng Hà