Dự buổi họp có đại diện Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), các Vụ, Cục chức năng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, trình tự tiền thẩm định trong việc triển khai thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại cuộc họp.

Từ đó, góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản đối với các vụ cháy, nổ, tăng tỷ lệ cứu nạn, cứu hộ thành công trên địa phương thụ hưởng và tỉnh lân cận; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Tại buổi họp, các cơ quan chức năng hai bên đã nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất một số vấn đề liên quan đến nội dung và tiến độ triển khai dự án, tham gia ý kiến giúp Bộ Công an có cơ sở hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Khổng Hà