Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. 

Về phía Tổng LĐLĐ có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật, Nguyễn Thị Thu Hồng, Mai Đức Chính; đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cùng ký kết Quy chế phối hợp.

Tại buổi Lễ, với sự chứng kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã cùng ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Quy chế phối hợp này được triển khai trên 7 lĩnh vực trọng tâm, nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác theo quy định pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo ANTT giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đây cũng là văn bản phối hợp chung thay thế các văn bản đã ký kết trước đây giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam trên từng lĩnh vực cụ thể, đồng thời là cơ sở quan trọng cho việc xác định các nhiệm vụ công tác phối hợp, nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ đã được Đảng Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó...

Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cùng các đại biểu dự buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cùng khẳng định, trong những năm qua, Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thường xuyên phối hợp trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sạch, vững mạnh. 

Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ động trao đổi thông tin, dữ liệu về tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tình hình công nhân, viên chức lao động trong các tổ chức công đoàn. Lên các kế hoạch, phương án cụ thể và kịp thời có các biện pháp phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong công nhân viên chức lao động.

Bộ trưởng Tô Lâm gắn Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường.

Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chú trọng phối hợp làm tốt công tác quản lý lao động, cán bộ công đoàn công tác và học tập ở nước ngoài, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm xảy ra, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những thành tích và kết quả phối hợp của lực lượng CAND và Công đoàn Việt Nam trong thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thời gian tới, hai bên sẽ triển khai Quy chế phối hợp từ Bộ, Tổng LĐLĐ đến Công an các đơn vị, địa phương và các cấp Công đoàn cơ sở; trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công nhân lao động; triển khai nhiều hoạt động góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sỹ và công nhân lao động...

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tặng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND.

* Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công an đã trân trọng trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng 13 cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trân trọng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tặng 14 cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND vì có nhiều đóng góp trong xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Anh Hiếu - Trần Xuân