Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ; đại biểu trong CAND có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong CAND cho thấy, công tác cải cách hành chính của lực lượng CAND đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của nền hành chính hiện đại. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và cải cách hành chính trong nội bộ CAND. Hội nghị đã công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong CAND giai đoạn 2011-2020.

Kết quả đã thể hiện những nỗ lực của toàn lực lượng Công an trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; chỉ số cải cách hành chính trung bình của Công an các đơn vị, địa phương ở mức cao (85,78%). So với kết quả năm 2019, đã có thêm 4 đơn vị, địa phương được lãnh đạo Bộ công nhận xếp hạng xuất sắc, nâng tổng số Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả xuất sắc lên 14; có thêm 13 đơn vị, địa phương được lãnh đạo Bộ công nhận xếp hạng tốt, nâng tổng số Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt lên  81; số Công an đơn vị, địa phương được xếp hạng khá giảm 13 đơn vị; số Công an đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ giảm 4 đơn vị.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân năm 2020. Kết quả đo lường năm 2020 đã đánh giá mang tính toàn diện trên cả 4 cấp, từ trung ương đến tỉnh, huyện và xã đối với các nhóm thủ tục hành chính có số lượng và tần suất giải quyết lớn, với sự tham gia điều tra xã hội học của 22.250 người dân, tổ chức.

Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND ở mức cao (đạt 96,45%). Kết quả nêu trên có thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của lực lượng Công an đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu của Chính phủ đề ra.

Điều đó cho thấy quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự nỗ lực của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tham luận của Công an một số đơn vị, địa phương tập trung trao đổi kinh nghiệm, phương pháp tổ chức thực hiện và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác cải cách hành chính trong CAND thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính mà Công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng, vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn công tác của từng đơn vị. Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong CAND, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính; xác định lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế trong CAND, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng giải pháp đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong CAND để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử và công dân, doanh nghiệp điện tử…

Trên cơ sở kết quả thực hiện xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp, biện pháp để thực hiện có hiệu quả công tác xác định chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo. Công an các đơn vị, địa phương cần nghiêm túc thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2021, bảo đảm đi vào thực chất, hiệu quả…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong CAND giai đoạn 2011-2020.

Nguyễn Hương