Sáng 25-7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ (VKVLN) và công cụ hỗ trợ (CCHT). 

Chủ trì Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng VKVLN và CCHT tại điểm cầu Hà Nội 

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng VKVLN và CCHT từ năm 2012 đến nay, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhấn mạnh, Pháp lệnh quản lý, sử dụng VKVNL và CCHT là cơ sở pháp lý quan trọng, đã thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong công tác quản lý, sử dụng VKVLN và CCHT. 

Qua 6 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh, đã đạt được kết quả khá tốt, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên cả 3 phương diện: Quản lý Nhà nước, phòng chống tội phạm và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, đăng ký, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về VKVLN và CCHT.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị

Quá trình triển khai thực hiện 6 năm, đã vận động nhân dân giao nộp trên 98 nghìn khẩu súng các loại (chủ yếu súng tự chế, súng săn); hơn 5 nghìn quả bom; trên 5 nghìn quả lựu đạn, mìn; 33.480 quả đạn, đầu đạn; 38 tấn vỏ đạn, đầu đạn; 276.625 viên đạn các loại; 47.452 kg thuốc nổ; 143.753 kíp nổ; 73.670m dây cháy chậm; 33.082 CCHT; 82.953 vũ khí thô sơ… 

Theo báo cáo của Công an các địa phương, đã điều tra, phát hiện, bắt giữ 66 vụ, 197 đối tượng sản xuất VKVLN và CCHT; 407 vụ, 512 đối tượng mua bán trái phép VKVLN và CCHT; 539 vụ, 607 đối tượng vận chuyển trái phép VKVLN và CCHT; 3.209 vụ, 3.210 đối tượng tàng trữ trái phép VKVLN và CCHT; 5.413 vụ, 5.426 đối tượng sử dụng trái phép VKVLN và CCHT.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Các đơn vị có thành tích xuất sắc giai đoạn 2012 - 2017.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành ở Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương phát biểu tham luận đã đánh giá sâu sắc thêm tình hình và các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý VKVLN và CCHT trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác quản lý, sử dụng VKVLN và CCHT.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao bằng khen của Bộ Công an tặng các đơn vị.

Để triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và thực sư đi vào cuộc sống, Bộ Công an đề nghị các Bộ, ban, ngành Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực triển khai thi hành Luật theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1356/QĐ-TTg, ngày 13-9-2017 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan chức năng, nhất là với Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng trong việc quản lý VKVLN và CCHT; bịt kín những sơ hở, thiết sót, hạn chế đến mức thấp nhất VKVLN trôi nổi ngoài xã hội để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, tích cực chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thi hành Luật, khẩn trương tập trung các nhiệm vụ trọng tâm. 

Trong đó, cần quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là bộ phận liên quan trực tiếp đến quản lý, sử dụng VKVLN và CCHT về yêu cầu, nhiệm vụ công tác triển khai thi hành Luật…; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi, giao nộp VKVLN và CCHT với những nội dung và hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; 

Khẩn trương nâng cấp và mở rộng cơ sở dữ liệu về VKVLN, tiền chất thuốc nổ và CCHT của Bộ Công an để thuận tiện trong khai thức thông tin phục vụ yêu cầu công tác quản lý và chiến đấu…

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2012-2017.

Nội dung quán triệt Luật quản lý, sử dụng VKVLN và CCHT, các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật quản lý, sử dụng VKVLN và CCHT gồm 8 chương, 76 điều; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý sử dụng VKVLN và CCHT gồm 5 chương, 25 điều; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý sử dụng VKVLN và CCHT về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ gồm 5 chương và 20 điều; Thông tư số 16/2018/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng VKVLN và CCHT gồm 4 chương 27 điều; Thông tư số 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị VKVLN quân dụng và CCHT gồm 4 chương, 15 điều; Thông tư số 18/2018-TT-BCA quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VKVLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ gồm 5 chương, 15 điều.


 

Minh Hiền