Trong những năm qua, Bộ Công an Việt Nam đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, có hiệu quả với các cơ quan thực thi pháp luật các nước trên thế giới.

Ban tổ chức trao bằng chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.

Từ năm 2008, Bộ Công an mở rộng hợp tác sang một chuyên ngành mới, tiếp nhận 8 khóa với 32 lượt cán bộ An ninh, Nội vụ, Cảnh sát các nước sang học tiếng Việt. Việc tổ chức các khóa học nhằm nâng cao trình độ tiếng Việt phục vụ yêu cầu quan hệ, hợp tác cho cán bộ An ninh, Nội vụ, Cảnh sát các nước; nâng cao hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Thay mặt cho các học viên dự khoá học lần này, anh Trần Hồng Khang, cán bộ Bộ Công an Trung Quốc chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đơn vị chức năng; mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác nhiều hơn nữa của Bộ Công an Việt Nam để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác…

Hưng Vân.