Tham dự Hội nghị tập huấn của ngành BHXH còn có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin- Truyền thông; đại diện các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH CAND; BHXH các tỉnh, thành phố và hơn 100 cán bộ đầu mối công tác thông tin đối ngoại của ngành BHXH. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chỉ rõ, mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến năm 2020 của toàn ngành đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với hệ thống BHXH. Điều này cũng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, đó là: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và thực hiện chính sách BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, sự hấp dẫn, hài lòng của người dân”.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị các cán bộ đầu mối công tác thông tin đối ngoại của ngành cần nghiêm túc học tập, trao đổi, thảo luận để tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức kỹ năng, phương pháp truyền thông mới theo tư duy hiện đại. Từ đó, góp phần tăng cường năng lực tham mưu cho lãnh đạo các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại trên địa bàn. 

Theo Tổng giám đốc, thực hiện yêu cầu nhiệm vụ này, đòi hỏi toàn ngành BHXH phải tích cực, nỗ lực hơn nữa triển khai đồng bộ, kịp thời các nhóm giải pháp nhằm tham vấn xây dựng thể chế chính sách, về thu và phát triển đối tượng, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, cải cách thủ tục hàng chính và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Trong đó, không thể không nhắc đến vai trò, vị trí hết sức quan trọng của công tác tuyên truyền nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng, nhằm thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận của dư luận trong nước và quốc tế về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong sự nghiệp an sinh xã hội của Việt Nam...

Các đại biểu tham dự Hội nghị 
Hiếu Hằng