Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Công Văn - Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum chia sẻ, sau khi Bộ Công an có chủ trương thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh, qua trao đổi đã nhận được sự thống nhất ủng hộ rất cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Từ đó, tạo sự lan tỏa, đồng thuận và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đây là điều kiện rất thuận lợi cho việc thực hiện chủ trương này của Bộ Công an ở tỉnh Kon Tum.

“Việc đưa Công an chính quy về xã đã được triển khai từ tháng 11-2018, tính đến nay, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc bố trí 348 cán bộ Công an chính quy tại 86/86 xã trong tỉnh. Trong đó, riêng 6 thị trấn thuộc các huyện và 3/45 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT đã được bố trí 100% cán bộ Công an chính quy. Phấn đấu đến đầu quý II-2019, tỉnh Kon Tum sẽ cơ bản đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn toàn tỉnh”, Đại tá Văn thông tin.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Công Văn, việc bố trí lực lượng Công an chính quy tại các xã là giải pháp quan trọng, giúp lực lượng Công an tăng cường công tác bám cơ sở, gần dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở địa phương.

Công an xã bắt giữ một vụ tự chế súng.

“Đến nay, tuy mới triển khai hơn 3 tháng nhưng các cán bộ được điều động đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương”, Đại tá Nguyên Công Văn nói.

Tỉnh Kon Tum chủ yếu là vùng đồi núi, địa hình chia cắt, giao thông đi lại tương đối khó khăn, đồng thời là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh của đất nước, những diễn biến phức tạp về ANTT ở địa phương khi xảy ra đều bắt nguồn từ địa bàn cơ sở… nên nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở nói chung, nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an xã nói riêng rất nặng nề.

Do đó, việc xây dựng, bố trí lực lượng Công an xã chính quy ở tỉnh Kon Tum vừa là đòi hỏi cấp thiết, vừa là yêu cầu có tính khách quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật liên quan đến ANTT ở địa bàn cơ sở.

“Trên cơ sở tình hình thực tế của từng địa bàn cụ thể, Công an tỉnh Kon Tum đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, đề án… có liên quan nhằm kiện toàn lực lượng Công an xã; mặt khác, đã chỉ đạo việc tuyển chọn, điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT (ưu tiên lựa chọn số CBCS có kinh nghiệm công tác, có trình độ nghiệp vụ, pháp luật, có phẩm chất đạo đức, có khả năng vận động quần chúng và tham mưu giải quyết tốt các vụ việc ở địa bàn cơ sở…)”, Đại tá Văn nói.

Khi được bố trí về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, cơ bản các đồng chí Công an chính quy đã phát huy được năng lực, kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra ở cơ sở.

Một mặt, Công an xã chính quy đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; vận động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy được sức mạnh của toàn dân trong công tác giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở.

Mặt khác, đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, từng bước xây dựng, củng cố Công an xã vững mạnh đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu.

Đặc biệt, ở các xã bố trí toàn bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã thì hiệu quả, chất lượng hoạt động rất tốt. Những kết quả tích cực này đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Kon Tum ghi nhận và đánh giá cao.

Nói về những khó khăn, vướng mắc hiện nay, Đại tá Nguyễn Công Văn cho biết, việc huy động số lượng lớn CBCS Công an chính quy xuống xã sẽ ít nhiều gây nên những biến động, xáo trộn nhất định về biên chế của Công an huyện, thành phố và Công an tỉnh; CBCS Công an chính quy được bố trí xuống xã đa số là CBCS trẻ nên kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở có phần hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã còn rất thiếu thốn, khó khăn, hầu hết Công an các xã chưa có trụ sở làm việc riêng, độc lập với UBND xã nên khi bố trí Công an chính quy về xã khó đảm bảo điều kiện công tác, làm việc, sinh hoạt…

Cũng theo Đại tá Nguyễn Công Văn, từ những vấn đề thực tiễn trên, Công an tỉnh Kon Tum rút ra một số kinh nghiệm cơ bản để làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp công tác trong thời gian tới như: Cần thống nhất nhận thức việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là mô hình hiệu quả nhất để công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về ANTT và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã được nâng cao, góp phần ổn định tình hình và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Để triển khai hiệu quả chủ trương của Bộ cần có sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ và vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với việc triển khai chủ trương này.

Cần đặc biệt quan tâm công tác tuyển chọn nguồn Công an chính quy để đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Ưu tiên lựa chọn những đồng chí có trình độ nghiệp vụ, pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã; có năng lực tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, phân tích, tổng hợp, nắm bắt tình hình và giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT; có kỹ năng dân vận và có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Chủ động và thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng này đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Quan trọng nhất hiện nay là việc cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ… để phục vụ nhu cầu công tác, làm việc, sinh hoạt cho lực lượng Công an chính quy tại xã. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an chính quy tại xã hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đại tá Nguyễn Công Văn chia sẻ.

Văn Thành