Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát PCCC cả nước triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức 7 đoàn công tác kiểm tra thực tế tại một số địa phương trọng điểm của hai miền Nam, Bắc;  bổ sung, chỉnh lý và tổ chức thực tập phương án xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn phức tạp có sự tham gia của nhiều lực lượng.

Nắm tình hình về địa điểm, khu vực tổ chức các hoạt động bầu cử, phối hợp với các lực lượng Công an, quân đội cùng tham gia bảo vệ xây dựng phương án bảo đảm an toàn PCCC cho các hoạt động bầu cử, rà soát các vấn đề liên quan phát sinh trong công tác bảo vệ các hoạt động bầu cử tại địa phương, tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại các địa điểm, khu vực bầu cử và các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương và Trung ương trên địa bàn quản lý…

 

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra thường trực sẵn sàng chiến đấu tại TP Hồ Chí Minh

Tại thời điểm này, các đơn vị chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC đã tổ chức thường trực 100% quân số, chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và cơ sở, khu dân cư tuyên truyền, nhắc nhở ý thức PCCC của người dân, người lao động.

M.Hiền