Thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn năm 2019, Công an tỉnh Yên Bái đã điều động 99 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 33 xã, thị trấn. 

Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái bàn giao xe mô tô cho lực lượng  Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn.

Với đặc thù là địa bàn vùng cao, giao thông đi lại khó khăn, Công an tỉnh Yên Bái đã bàn giao 33 xe mô tô để lực lượng này đưa vào sử dụng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với lực lượng Công an cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. 

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái khẳng định sự tin tưởng và mong muốn lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại các xã, thị trấn tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người Công an nhân dân; khắc phục mọi khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh nông thôn, an ninh vùng dân tộc; góp phần đảm bảo vững chắc, toàn diện tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Giang Lương - Lý Hồng