Đây là Hội nghị quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị giao ban, các đơn vị đã thẳng thắn trao đổi, đánh giá, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời dự báo tình hình, đánh giá những vấn đề nổi lên liên quan đến công tác đảm bảo tài chính, kế hoạch, hậu cần; quản lý thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam và đảm bảo TTATGT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đáng mừng các mặt công tác Công an các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm vừa qua, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Tính đến thời điểm này cũng là thời điểm gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, theo đó tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của lực lượng CAND đã có những thay đổi căn bản; khối lượng công việc, nhiệm vụ đột xuất phát sinh nhiều hơn nhưng Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật; làm tốt công tác thi hành án hình sự, quản lý tạm giam, tạm giữ; bảo đảm TTATGT, xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó góp phần quan trọng bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu tại Hội nghị giao ban

Thứ trưởng cho rằng, những kết quả đạt này đã phần nào cho thấy tín hiệu tích cực, sự nỗ lực rất lớn của lực lượng Công an nói chung, lực lượng làm nhiệm vụ trong các lĩnh vực: kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, thi hành án hình sự, quản lý tạm giam, tạm giữ, bảo đảm TTATGT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng, qua đó đã đánh dấu thành quả bước đầu trong việc thực hiện Nghị định 01 của Chính phủ, là sự khởi động bước đầu có hiệu quả trong triển khai đề án “ Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” của Bộ Công an.

Lưu ý một số nhiệm vụ đặt ra thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Các đơn vị, với chức năng nhiệm vụ được giao, cần tiếp tục tập trung nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo đảm bảo kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ thực hiện các chủ trương lớn của Bộ Công an như: Triển khai đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã, tăng cường đảm bảo trang bị phục vụ các lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Về công tác đảm bảo TTATGT, Cục CSGT cần đẩy mạnh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo TTATGT, hạn chế TNGT và ùn tắc giao thông, đặc biệt là cần tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng lái xe sử dụng ma túy, các chất gây nghiện và đồ uống có cồn nhằm kéo giảm có hiệu quả TNGT.

Đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn các cơ sở tạm giam, tạm giữ, từ thực trạng hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, các Cục nghiệp vụ liên quan cần nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo, sửa chữa hệ thống các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý can, phạm nhân; cải tạo, sửa chữa nhà ở công vụ cho CBCS trong các cơ sở giam giữ. 

Đồng thời đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Thi hành án Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2020, và nghiên cứu xây dựng các thông tư hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước về tha tù có điều kiện, trong đó phối hợp các địa phương làm tốt công tác giúp người tha tù tái hòa nhập với cộng đồng.

Đối với các đơn vị thuộc khối tài chính, hậu cần, kỹ thuật, cần tiếp tục rà soát các kế hoạch, đề án, dự án... đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và yêu cầu về tiến độ đề ra. Từng đơn vị nghiệp vụ với chức năng nhiệm vụ của mình cần tiếp tục nghiên cứu để tham mưu lãnh đạo Bộ trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chấn chỉnh và nghiêm túc trong công tác trật tự nội vụ tại nơi làm việc, tăng cường công tác xây dựng Đảng, XDLL, công tác quản lý, đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. 


Tâm Phạm