Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01-NĐ/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an; hệ lực lượng kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật khối cơ quan Bộ và Công an các đơn vị, địa phương đã kiện toàn, sát nhập, tổ chức lại theo mô hình bộ máy mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Năm 2018 công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật đã được các đơn vị, địa phương chủ động triển khai, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và đã hoàn thành nhiều công việc lớn, đột xuất theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Cán bộ, chiến sỹ (CBCS) hệ lực lượng kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; yên tâm công tác, khắc phục khó khăn và nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác điều hành, chỉ đạo có nhiều đổi mới, nhất là trong việc xử lý tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh; đã chủ động, quyết liệt tập trung giải quyết các công việc dang dở, chuyển tiếp từ mô hình cũ sang mô hình mới; chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp bước đầu diễn ra thuận lợi, nhịp nhàng, rõ ràng, đi vào nề nếp, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Toàn cảnh Hội nghị. 

Hiện nay hệ lực lượng kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND đã đi vào hoạt động cơ bản ổn định, bước đầu hiệu quả, tạo cơ chế lãnh đạo, chỉ huy sâu sát, khoa học, trực tiếp, tạo tiền đề quan trọng để hệ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác mà hệ lực lượng kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật đã đạt được trong năm 2018.

Để phục vụ tốt các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong năm 2019 và thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị khối kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật và Công an các địa phương cần bám sát tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 và Nghị quyết, Chỉ thị công tác Công an năm 2019.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp, chuyên sâu, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chồng chéo, manh mún, lãng phí. Chủ động rà soát xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về hệ thống tiêu chuẩn định mức, quy chuẩn kỹ thuật trang bị của từng hệ lực lượng; quy trình công tác về kế hoạch, đầu tư và tài chính theo mô hình tổ chức mới. Công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo ngân sách có trọng tâm, trọng điểm; quản lý, cấp phát kinh phí chặt chẽ; thực hiện nghiêm túc quy chế công khai, dân chủ trong quản lý tài chính, tài sản.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể. 

Kế hoạch vốn đầu tư triển khai theo nguyên tắc: đảm bảo đủ vốn cho dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng để thanh quyết toán; ưu tiên công trình trọng điểm; bố trí vốn cho dự án chuyển tiếp để hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch; chỉ bố trí vốn khởi công mới cho công trình đặc biệt cấp bách và dự án chuyên ngành theo khả năng vốn Nhà nước cấp.

Đầu tư tập trung, dứt điểm và đồng bộ, tránh dàn trải; trang cấp về Công an các đơn vị, địa phương qua một đầu mối để thuận lợi theo dõi quản lý tài sản; giản lược các khâu, thủ tục không cần thiết để đảm bảo nhanh chóng, kịp thời. Tăng cường kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tồn tại, yếu kém trong quản lý, sử dụng phương tiện, xăng dầu, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá lại thực trạng, tiến độ triển khai các đề án, dự án thuộc lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật từ trước đến nay.

Đồng thời quán triệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý ở tất cả các khâu, từ quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án, phối hợp đề xuất bố trí vốn đến triển khai, giám sát thực hiện, kiểm toán, quyết toán, nghiệm thu công trình...

Phạm Tâm