Theo đó, có 2 phạm nhân được tha tù có điều kiện lần này là Trần Thế Trinh, 26 tuổi, trú tại Thôn Sáu Hai, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, có tội danh “Cố ý gây thương tích” với mức án phạt tù 4 năm, nay được tha tù trước thời hạn 1 năm 18 ngày; Đào Văn Công, 25 tuổi, trú tại Thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, có tội danh “Cướp tài sản” với mức án phạt tù 5 năm, nay được tha tù trước thời hạn 8 tháng 13 ngày.

Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện lần này thể hiện sâu sắc chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với những người lầm lỗi đã thật sự ăn năn, hối cải; đó là sự ghi nhận của Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện của Công an tỉnh về kết quả cải tạo, chấp hành nội quy, quy chế của tập thể phạm nhân để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định tha tù trước thời hạn.

Phan Quang – Thùy Dương