Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Công an Việt Nam; Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo 4 tỉnh: Hủa Phăn, Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng, Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào); lãnh đạo các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An.

Thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ XVIII năm 2018. Cấp ủy, chính quyền địa phương của hai nước Việt Nam và Lào đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, qua đó từng bước kiềm chế, ngăn chặn, làm giảm tệ nạn tệ nạn này. 

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các tỉnh đã có quan hệ chặt chẽ, thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết những vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh, tình hình ANTT chung trên khu vực biên giới, đặc biệt quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp phòng, chống ma túy.

Toàn cảnh hội nghị giao ban.

Bên cạnh đó, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của mỗi tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động phối hợp, triển khai có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. 

Qua đó, đã bắt giữ, xử lý 4.244 vụ, 5.402  đối tượng (tăng 113 vụ = 2,7%, tăng 262 đối tượng = 5,1% so với năm 2018); Thu 266,8 kg heroin, 1.395.703 viên và 118,64 kg MTTH, 797,4 kg Ma túy dạng đá, 125,8 kg nhựa thuốc phiện, 726 kg cần sa, 0,85 gam moocphin, 84 kg quả, cây thuốc phiện (với tổng số 2,26 tấn ma túy các loại).

Ngoài ra, các tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 bên biên giới qua lại trao đổi hàng hóa, tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa các tỉnh giáp biên nói riêng; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo luận điệu tuyên truyền chia rẽ đoàn kết dân tộc ở khu vực biên giới giữa 2 nước.

Hội nghị cũng nêu rõ, tình hình tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt - Lào tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng tội phạm ma túy vẫn hoạt động mạnh, quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia và tính chất ngày càng nghiêm trọng. Nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực “Tam giác vàng” về tập kết tại biên giới Việt - Lào, sau đó thẩm lậu qua các đường tiểu ngạch và lợi dụng vận chuyển hàng hóa hợp pháp qua các cửa khẩu giữa các tỉnh để đưa ma túy vào Việt Nam.

Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa 8 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng (Lào), Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên (Việt Nam).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong năm qua, đồng thời dự báo, nhận định xu hướng, diễn biến của tội phạm về ma túy trong thời gian tới. Hội nghị đã thảo luận thống nhất đề ra chương trình phối hợp phòng, chống ma túy trong thời gian tới và được thể hiện trong Biên bản ký kết ghi nhớ giữa các tỉnh.

Dịp này, đại diện các tỉnh đã trao tặng những món quà đầy ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc.

Mạnh Cường - Anh Tuấn