Trong những năm qua cùng với phong trào hiến máu tình nguyện của Bộ Công an, Cục Ngoại tuyến đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tích cực hưởng ứng và tham gia hiến hàng trăm đơn vị máu góp phần cùng cộng đồng, xã hội giúp người bệnh kịp thời có máu để phục vụ điều trị. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể CBCS Công an nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, vì sức khỏe cộng đồng và sức khỏe của chính mình, Cục Ngoại tuyến đã phát động chương trình hiến máu tình nguyện. Trong ngày 14/4, đã có 50 CBCS các đơn vị thuộc Cục Ngoại tuyến đóng tại TP Hồ Chí Minh, tham gia hiến máu tại Bệnh viện 30-4. 

Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến phát biểu tại Chương trình hiến máu tình nguyện 2020.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) của đơn vị về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, tự nguyện; sẵn sàng hiến máu vì đồng đội và cộng đồng. 

Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn và các đại biểu tham dự Chương trình hiến máu tình nguyện 2020

Đồng thời, cũng là một trong những chính sách xã hội có ý nghĩa rất quan trọng của Đảng, Nhà nước, phù hợp với đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn tham gia hiến máu
Một số hình ảnh tại Chương trình hiến máu tình nguyện.

 Với nghĩa cử cao đẹp “ Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn mong muốn CBCS Cục Ngoại tuyến, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần nhân văn vì nhân dân phục vụ, tích cực hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu hôm nay và trong thời gian tới góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

X. Mai