Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai khai báo y tế toàn dân, nhằm đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát và ngăn chặn dịch COVID-19, Công an tỉnh Hà Nam đã quán triệt, triển khai nghiêm túc đến 100% cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng và tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện khai báo về tình trạng sức khỏe của bản thân, hoàn thành trước 15h ngày 11/3, tập hợp kết quả báo cáo về Bộ Công an theo quy định. 

Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nam khai báo y tế.

Phát huy mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an là một tuyên truyền viên vận động người thân, gia đình và xã hội thực hiện việc khai báo y tế trong thời gian sớm nhất và chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không hoang mang lo lắng, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Anh Phượng